Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat alle onderdelen op deze website goed werken. Lees meer in onze privacyverklaring.
Accepteren

Bestuur

Het bestuur (bevoegd gezag) van het Jan van Brabant College berust bij de Onderwijsgroep Oost-Brabant. Het Jan van Brabant kent een bestuursmodel op basis van de Wet Goed Onderwijs en Goed Bestuur bestaande uit een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. Per 1 januari 2022 zijn de scholen van het Jan van Brabant College een bestuurlijke fusie aangegaan met het Commanderij College en het Willibrord Gymnasium. Alle leden van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur zijn te vinden op de website van Onderwijsgroep Oost-Brabant.

Vertrouwenspersonen

Interne vertrouwenspersonen

 Mevrouw R. Harting
vestiging Molenstraat
0492-525246
 r.harting@janvanbrabant.nl 

De heer E. van Hoof
vestiging Gasthuisstraat
0492-510306
e.vanhoof@janvanbrabant.nl

De heer C. Nguyen
vestiging Molenstraat
0492-525246
c.nguyen@janvanbrabant.nl 

Externe onafhankelijke vertrouwenspersoon
Mevrouw R. Koolhaas
Tel. 06-14025439

Inspectie 

Inspectie van het Onderwijs
Tel. 0800-8051
Website: www.onderwijsinspectie.nl 

Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900 1113111
Voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, discriminatie en extremisme.